Oudertevredenheid

Oudertevredenheid

Klik op onderstaande link om het rapport Oudertevredenheid in te zien:

Oudertevredenheid
 
"Ouders zijn voor ons de belangrijkste partner in de begeleiding
van het kind. Wij realiseren ons dat we werken in opdracht van
de ouders en dat we vanuit onze professionaliteit zorg moeten
dragen voor een open communicatie en een goede sfeer. Daar
zijn we als school actief mee bezig, met als doel het realiseren
van een goede vertrouwensrelatie met de ouders, zodat we de
ondersteuning van het kind goed afgestemd vorm kunnen geven. 

Om goed aan te kunnen sluiten bij de verwachtingen die ouders
hebben van onze school, nemen wij op regelmatige basis een
oudertevredenheidsonderzoek af. " - Ron de Bruijn