Tablets
 
Tablets

In de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 maken de leerlingen gebruik van tablets. Dit doen zij als verwerking bij de vakken taal en rekenen.
Wij maken gebruik van de tablets van Snappet.

Meer informatie over Snappet vindt u hier: https://snappet.org/